Opiekunowie specjalności

 

OPIEKUNOWIE SPECJALNOŚĆI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

STUDIA STACJONARNE

Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA,

studia 5-letnie jednolite magisterskie

Rok I

Dr Mariola Kinal

Rok II

Dr Beata Romanek

Kierunek: PEDAGOGIKA

I stopień

Rok I

Profil ogólnoakademicki

Dr Monika Badowska-Hodyr

Rok II

Profil ogólnoakademicki

Dr Justyna Meissner-Łozińska

Rok III

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Dr Wojciech Motyka

Pedagogika medialna

Dr Marek Hallada

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dr hab. Urszula Gruca-Miąsik, prof. UR

Pedagogika resocjalizacyjna

Dr Dorota Pstrąg

II stopień

Rok I

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Mgr Monika Szczygieł-Boczar

Pedagogika medialna

Dr Magdalena Wasylewicz

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Mgr Krystian Tuczyński

Pedagogika resocjalizacyjna

Mgr Tomasz Warchoł

Rok II

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Dr Elżbieta Dolata

Pedagogika medialna

Mgr Marlena Pieniążek

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dr Zbigniew Chodkowski

Pedagogika resocjalizacyjna

Mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel

Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA,

studia 5-letnie jednolite magisterskie

Dr Aleksandra Mach

Kierunek: NAUKI O RODZINIE

I stopień

Rok I

Dr Danuta Ochojska

Rok II

Asystent rodziny

Dr Wiesław Matyskiewicz

Rok III

Asystent rodziny

Dr Małgorzata Marmola

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA,

studia 5-letnie jednolite magisterskie

Rok I

Dr Alicja Kubik

Rok II

Dr Sławomira Pusz

Kierunek: PEDAGOGIKA

I stopień

Rok I

Profil ogólnoakademicki

Dr Bożena Dusza

Rok II

Profil ogólnoakademicki

Dr Maria Łukaszek

Rok III

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Mgr Maria Cesarz

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dr Bernadeta Botwina

Profilaktyka resocjalizacyjna

Dr Agnieszka Długosz

II stopień

Rok I

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Mgr Małgorzata Kiełb

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dr Beata Gumienny

Pedagogika resocjalizacyjna

Dr Anna Mazur

Rok II

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Dr Ewa Barnaś-Baran

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dr Monika Zielińska-Czopek

Pedagogika resocjalizacyjna

Dr Anna Śniegulska