Biuletyn Zakładu Psychologii WGLĄD

 

Dewiza Zakładu Psychologii

PRAWDZIWE POZNANIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA ZACZYNA SIĘ

OD POZNANIA SIEBIE

 

 

Oddajemy do rąk Państwa biuletyn Zakładu Psychologii WGLĄD. Prezentujemy w nim dorobek naukowy pracowników Zakładu Psychologii oraz informujemy o aktualnościach organizacyjnych. Znajdziecie tu Państwo autorskie teksty dotyczące zagadnień psychologicznych, sylwetki pracowników i - mamy nadzieję - inne ciekawe działy.

Skład redakcji:

Dr hab. Andrzej  Łukasik, prof. UR  - redaktor naczelny

Dr Tomasz Gosztyła  - zastępca redaktora naczelnego

Dr Małgorzata Marmola  -  redaktor merytoryczna;

Dr Anna Wańczyk-Welc - redaktor merytoryczna;

Dr Anna Englert-Bator - redaktor merytoryczna;

Mgr Anna Lenart - redaktor merytoryczna

 

 

Adres redakcji:

Ul. Ks. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

[email protected]

 

Zapraszamy studentów i pracowników do nadsyłania tekstów dotyczących szerokorozumianych zagadnień psychologicznych. Teksty o objętości max 5000 tys. znaków ze spacjami należy przesyłać na adres: [email protected]

Instrukcja dla autorów i autorek testów do Wglądu

 

Biuletyn wydawany jest przy wsparciu finansowym i organizacyjnym

Dyrektora Instytutu Pedagogiki

WGLĄD, Rok 1, numer 1, październik

WGLĄD, Rok 1, numer 2, grudzień

WGLĄD, Rok 2 numer 3, marzec

WGLĄD, Rok 2 numer 4, czerwiec

WGLĄD, Rok 2 numer 5, październik

WGLĄD, Rok 2 numer 6, grudzień

WGLĄD, Rok 2 numer 7, marzec

WGLĄD, Rok 2 numer 8 czerwiec

WGLĄD, Rok 3 numer 9 październik

WGLĄD, Rok 3 numer 10 grudzień

WGLĄD, Rok 4 numer 11 marzec

WGLĄD, Rok 4 numer 12 czerwiec

WGLĄD Rok 4 numer 13 październik

WGLĄD Rok 4 numer 14 grudzień

WGLĄD Rok 5 numer 15 marzec

WGLĄD Rok 5 numer 16 czerwiec