Zakład Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka

DEPARTMENT OF CONSTITUTIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab. prof. UR Radosław Grabowski

Kierownik

Zakładu

Wt. (Tue)

1130-1300

20

Ofiar Getta

2081

[email protected]

prof.
dr hab.

Stanisław Sagan

Profesor

Pon. (Mon)

930-1100

19

Ofiar Getta

2080

[email protected]

prof.
dr hab.
Halina Zięba-Załucka Profesor

Pon. (Mon)

815-945

209 1548

[email protected] 

dr hab. prof. UR Beata Stępień - Załucka prof. UR

Pt. (Fri)

830-1000

208 1549 [email protected] 
dr hab.  prof. UR Grzegorz Pastuszko prof. UR

Wt. (Tue)

1500-1630

210 1550
[email protected]
dr Justyna Ciechanowska adiunkt

Śr. (Wed)

1445-1615

11

Ofiar Getta

2092 [email protected]

dr

Katarzyna Szwed

adiunkt

Śr. (Wed)

1445-1615

11

Ofiar Getta

2092

[email protected] 

dr Artur Trubalski adiunkt

Pon. (Mon)

1130-1300

210 1550 [email protected]
dr Joanna Uliasz adiunkt

Czw. (Thu)

945-1115

208 1549 [email protected]
dr Anna Hadała - Skóra asystent

Czw. (Thu)

1130-1300

210 2092 [email protected]

mgr

Tomasz Ciechanowski

asystent

Pon. (Mon)

1630-1800

11

Ofiar Getta

2092 

[email protected]

Publikacje naukowe