Zakład Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka

DEPARTMENT OF CONSTITUTIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

e-mail

dr hab. prof. UR

Radosław Grabowski

Kierownik Zakładu

 

ul. Ofiar Getta 4/5

pok. 19

17 872 2080

[email protected] 

prof. dr hab.

Halina Zięba-Załucka

Profesor

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 209

17 872 1548

[email protected] 

dr hab. prof. UR

Beata Stępień-Załucka

prof. UR

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 208

17 872 1549

[email protected] 

dr hab. prof. UR

Grzegorz Pastuszko

prof. UR

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 210

17 872 1550

[email protected]

dr

Justyna Ciechanowska

adiunkt

 

Ofiar Getta 4/5

pok. 11

17 872 2092

[email protected]

dr

Katarzyna Szwed

adiunkt

 

Ofiar Getta 4/5

pok. 11

17 872 2092

[email protected] 

dr

Artur Trubalski

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 210

17 872 1550

[email protected]

dr

Joanna Uliasz

adiunkt

 

Ofiar Getta 4/5

pok. 20

17 872 2081

[email protected] 

dr

Anna Hadała - Skóra

adiunkt

 

Ofiar Getta 4/5

pok. 20

17 872 2081

[email protected]

mgr

Tomasz Ciechanowski

asystent

 

Ofiar Getta 4/5

pok. 11

17 8722092

[email protected]

Publikacje naukowe