Zakład Prawa Gospodarczego

DEPARTMENT OF ECONOMIC LAW

Strona własna Zakładu: https://zphigur.wixsite.com/zphig

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab. prof. UR

Jan Olszewski

Kierownik Zakładu

Pt. (Fri)

1430-1600

203

1540

[email protected]

dr

Beata Sagan

adiunkt

Urlop

109

1541

 

[email protected]

 

dr

Bartłomiej Wiklański

 

Śr. (Wed)

0945-1115

 

 

[email protected] 

mgr

Rajmund Stapiński

asystent

Pt. (Fri)

1430-1600

15

1564

[email protected]

mgr

Oskar Bróż

asystent

 

Pt. (Fri)

800-930

15

1564

[email protected] 

Publikacje naukowe