Zakład Historii Państwa i Prawa

DEPARTMENT OF HISTORY OF STATE AND LAW

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

ks. dr hab. prof. UR

Władysław Wlaźlak

Kierownik Zakładu

Pt. (Fri)

1300-1430

116

1527

[email protected]ur.edu.pl

dr

Ewa Leniart

adiunkt

Pt. (Fri)

1530-1700

115B

1528

[email protected]ur.edu.pl

dr Marta
Paszek
adiunkt

Pon. (Mon)

1000-1130

115A 1529

[email protected]

Publikacje naukowe