Pracownia Prawa Policyjnego

LABORATORY OF POLICE LAW

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr Bogdan Jaworski Kierownik Zakładu

Czw. (Thu)

1000-1130

105 1556

[email protected]

prof.
dr hab.

Stanisław Pieprzny

Profesor

Pon. (Mon)

900-1030

104

1558

[email protected] 

dr

Artur Mazurkiewicz

adiunkt

Pt. (Fri)

800-930

105

1556

[email protected] 

mgr

Karol Hermanowski

asystent

Pt. (Fri)

1115-1245 

123

1508

[email protected] 

Publikacje naukowe