Instytut Nauk Prawnych

ul. Grunwaldzka 13
35-068 Rzeszów

tel. 17 872 15 15
e-mail: [email protected]

W sprawach studenckich uprzejmie prosimy kontaktować się z Dziekanatem Kolegium Nauk Społecznych, Sekcją toku studiów (https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/dziekanat/sekcja-toku-stuidow)

 

Portiernia budynku C3 - tel. 17 872 15 25

 

Sekretariat Dyrektora Instytutu

Godziny otwarcia 8:00-13:00

 

Starszy referent administracyjny

mgr Dominika Nowak

pok. 205

tel. (0-17) 872 15 15

e-mail: [email protected]

 

Starszy specjalista ds. administracyjnych

mgr Małgorzata Kosik

pok. 207

tel. (0-17) 872 15 03

email: [email protected]

 

Specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Antoni Daszykowski

pok. 5

tel. (0-17) 872 15 43

e-mail: [email protected]l

 

Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny

mgr Piotr Tadla

pok. 5

tel. (0-17) 872 15 12

e- mail: [email protected]