Zakład Systemów Politycznych i Medialnych

     Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce. Nasza aktywność jest skierowana na weryfikację założeń, w oparciu o które działa współczesny system polityczny, poprzez ich konfrontowanie z realiami funkcjonowania państwa i jego instytucji.

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik Zakładu
dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR 

pokój 328
telefon: 17 872 11 65
e-mail: [email protected]

dr Katarzyna M. Cwynar

pokój 334
telefon: 
e-mail: [email protected]

dr Paweł Kuca

pokój 334
telefon: 
e-mail: [email protected]

dr Dominik Szczepański

pokój 329
telefon: 
e-mail: [email protected]

mgr Damian Wicherek

pokój 328
telefon: 
e-mail: [email protected]