Skład Rady Inter​​esariuszy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa
Stanisław Ożóg, poseł do Parlamentu Europejskiego
Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego
Adam Krzysztoń, starosta powiatu łańcuckiego
Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa
Mariusz Bednarz, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
dr hab. Dariusz Tworzydło, prezes zarządu agencji public relations "Exacto"
Maria Różycka, prezes agencji public relations PRIORI PR
Aneta Gieroń, redaktor naczelna dwumiesięcznika "ViP Biznes i Styl"
dr Agnieszka Pieniążek, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
podinspektor Paweł Adamczyk, kierownik Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 
Sławomir Spaczyński, działacz organizacji pozarządowych