Skład Rady Instytutu Nauk o Polityce

 

Dyrektor Instytutu

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Zastępcy Dyrektora Instytutu

dr hab. Przemysław Maj, prof. UR

dr Maciej Milczanowski

Pracownicy naukowi

dr hab. Grzegorz Bonusiak. prof. UR

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

dr Paweł Kuca  

dr Mira Malczyńska - Biały

dr Dominik Szczepański

dr Grzegorz Pawlikowski

 

Regulamin Rady Instytutu Nauk o Polityce