Zarząd:

Prezes: dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR
Wiceprezes: dr Dominik Szczepański
Sekretarz: dr Anna Kołomycew
Skarbnik: dr Anna Pięta-Szawara
dr Katarzyna M. Cwynar

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR
dr Bogusław Kotarba
dr Mira Malczyńska-Biały