Publikacje Pracowników Instytutu Nauk o Polityce

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska
dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR
dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR
dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR
dr hab. Przemysław Maj, prof. UR
dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR
dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR
dr hab. Andrzej Zapałowski, prof.UR
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
dr Katarzyna M. Cwynar
dr Anna Kołomycew
dr Bogusław Kotarba
dr Paweł Kuca
dr Arkadiusz Machniak
dr Mira Malczyńska-Biały
dr Maciej Milczanowski
dr Grzegorz Pawlikowski
dr Anna Pięta-Szawara
dr Mariusz Skiba
dr Dominik Szczepański
dr Robert Zapart
mgr Dominik Boratyn
mgr Karol Piękoś
mgr Damian Wicherek