PRAKTYKA ZAWODOWA - KROK PO KROKU

REGULAMIN PRAKTYK

 

RAMOWY PROGRAM ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia STACJONARNE I stopnia, rok III

praktyka 180 godz. - semestr V (zimowy)

            180 godz. - semestr VI (letni)

rok akademicki 2019/2020

 

Lp.

pliki do pobrania

uwagi

Termin I

(praktyka w semestrze V - zimowym)

Termin II

(praktyka w semestrze VI - letnim)

1

zgoda na odbycie praktyki

 

potwierdzić w wybranej organizacji i złożyć
w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce UR

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

2

formularz zgłoszenia praktyki

 

wypełniony formularz przesłać na e-mail [email protected]

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

3

oświadczenie o ubezpieczeniu w zakresie NNW

wypełnione i podpisane oświadczenie złożyć do koordynatora praktyki

 przed rozpoczęciem praktyki

przed rozpoczęciem praktyki

4

Dziennik praktyki zawodowej

 druk jednostronny A4

03.10.-20.12. 2019 

(180 godz.)*

05.03.-22.05.2020

(180 godz.)**

5

Kwestionariusz oceny praktykanta

wypełnia opiekun praktykanta w organizacji

po odbyciu praktyki

po odbyciu praktyki

6

Kwestionariusz oceny praktyki

wypełnia student

po odbyciu praktyki

po odbyciu praktyki

7

Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej/ wolontariatu/ udziału w obozie naukowym

do podania należy dołączyć stosowne zaświadczenie oraz potwierdzenie zakresu wykonywanych obowiązków

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

 

 

W roku akademickim 2019/2020 praktyka w semestrze V (zimowym) w wymiarze 180 godz. (przy realizacji 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie) będzie realizowana w czwartki i piątki w terminie od 3 października do 20 grudnia 2019 r. (23 dni robocze).

 

** W roku akademickim 2019/2020 praktyka w semestrze VI (letnim) w wymiarze 180 godz. (przy realizacji 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie) będzie realizowana w czwartki i piątki w terminie od 5 marca do 22 maja 2020 r. (23 dni robocze).

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia NIESTACJONARNE I stopnia, rok III

praktyka 180 godz. - semestr V (zimowy)

            180 godz. - semestr VI (letni)

rok akademicki 2019/2020

 

Lp.

pliki do pobrania

uwagi

Termin I

(praktyka w semestrze V - zimowym)

Termin II

(praktyka w semestrze VI - letnim)

1

zgoda na odbycie praktyki

potwierdzić w wybranej organizacji i złożyć
w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce UR

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

2

formularz zgłoszenia praktyki

wypełniony formularz przesłać na e-mail [email protected]

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

  3

 oświadczenie o ubezpieczeniu w zakresie NNW

wypełnione i podpisane oświadczenie złożyć do koordynatora praktyki          przed rozpoczęciem praktyki przed rozpoczęciem praktyki

4

Dziennik praktyki zawodowej

 druk jednostronny A4

23 dni robocze

od października do grudnia 2019

(180 godz.)*

23 dni robocze

od marca do maja 2020

(180 godz.)**

5

Kwestionariusz oceny praktykanta

wypełnia opiekun praktykanta w organizacji

po odbyciu praktyki

po odbyciu praktyki

6

Kwestionariusz oceny praktyki

wypełnia student

po odbyciu praktyki

po odbyciu praktyki

7

Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej/ wolontariatu/ udziału w obozie naukowym

do podania należy dołączyć stosowne zaświadczenie oraz potwierdzenie zakresu wykonywanych obowiązków

 do 12 lipca 2019 r.

do 20 grudnia 2019 r.

 

W roku akademickim 2019/2020 praktyka w semestrze V (zimowym) w wymiarze 180 godz. (przy realizacji 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie) będzie realizowana w wybranym terminie od października do grudnia 2019 r. (23 dni robocze).

** W roku akademickim 2019/2020 praktyka w semestrze VI (letnim) w wymiarze 180 godz. (przy realizacji 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie) będzie realizowana w wybranym terminie od marca do maja 2020 r. (23 dni robocze).

 

 

RAMOWY PROGRAM ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

DLA KIERUNKU POLITOLOGIA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

POLITOLOGIA

studia STACJONARNE i NIESTACJONARNE I stopnia, rok II

praktyka 120 godz. - semestr IV (letni)

Lp.

pliki do pobrania

uwagi

Termin

1

zgoda na odbycie praktyki

potwierdzić w wybranej organizacji i złożyć
w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce UR

do 15 maja

2

formularz zgłoszenia praktyki

wypełniony formularz przesłać na e-mail [email protected]

do 15 maja

3

oświadczenie o ubezpieczeniu w zakresie NNW

wypełnione i podpisane oświadczenie złożyć do koordynatora praktyki do 15 maja

4

Dziennik praktyki zawodowej

 druk jednostronny A4

3 tygodnie praktyki

5

Kwestionariusz oceny praktykanta

wypełnia opiekun praktykanta w organizacji

po odbyciu praktyki

6

Kwestionariusz oceny praktyki

wypełnia student

po odbyciu praktyki

7

Podanie o zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej/ wolontariatu/ udziału w obozie naukowym

do podania należy dołączyć stosowne zaświadczenie oraz potwierdzenie zakresu wykonywanych obowiązków

do 15 maja


 

    W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień programowych lub przebiegu praktyki należy skontaktować się z opiekunem-kierownikiem praktyk zawodowych Instytutu Nauk o Polityce UR - dr. Maciejem Milczanowskim, e-mail: [email protected] lub z sekretariatem Instytutu Nauk o Polityce UR.