Katedra Rynków Finansowych i Finansów Publicznych

Kierownik Katedry Rynków Finansowych i Finansów Publicznych

dr hab. Tomasz Potocki, prof. UR 

Liczba pracowników: 7

Kontakt

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii,  Katedra Finansów
ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Sekretariat

mgr Renata Gancarz
tel/fax: 17 872 17 03

O Katedrze

Katedra Rynków Finansowych i Finansów Publicznych  została utworzona z dniem 1 października 2018r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownikiem Katedry został dr hab. Ryszard Kata, prof. UR  i pełnił tą funkcję do 30 września 2020 roku. W Katedrze na dzień dzisiejszy pracuje 7 pracowników naukowo-dydaktycznych: 3 profesorów nadzwyczajnych, 2 adiunktów oraz 1 asystent. 

Działalność dydaktyczna realizowana jest na kierunku Ekonomia - dobrze znanym kierunku studiów o ugruntowanej wysokiej renomie na podkarpackim rynku usług edukacyjnych oraz kierunku Finanse i rachunkowość, najnowszej ofercie Wydziału Ekonomii. 

Pracownicy Katedry prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie szeroko rozumianych finansów. 

Katedra r.finansowych.JPG [846.10 KB]