Katedra Polityki Gospodarczej

Kierownik

dr hab. Dariusz Zając, prof. UR

Liczba pracowników

9 osób

Dane kontaktowe

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Gospodarczej
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów 
e-mail: [email protected]

Sekretariat: mgr inż. Teresa Jucha