Rada Instytutu

   Rada Instytutu to: dyrekcja, samodzielni pracownicy naukowi, przedstawiciele pozostałych pracowników naukowych, przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, przedstawiciele doktorantów oraz przedstawiciele studentów.  


Skład Rady Instytutu Nauk Socjologicznych UR

 1. ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak
 2. prof. dr hab. Sergij Trojan
 3. prof. dr hab. Jolanta Szempruch
 4. dr hab. prof. UR Beata Szluz
 5. dr hab. prof. UR Maciej Gitling
 6. dr hab. prof. UR Krystyna Leśniak-Moczuk
 7. dr hab. prof. UR Arkadiusz Tuziak
 8. dr hab. prof. UR Krzysztof Malicki
 9. dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR
 10. dr Hubert Kotarski
 11. dr Marek Motyka
 12. dr Anna Witkowska-Paleń
 13. dr Krzysztof Piróg
 14. dr Dorota Rynkowska

 

 

Terminarz Rad Instytutu: