Regulaminy, stypendia
Regulaminy dotyczące stypendiów, oraz przeprowadzania przewodów doktorskich znajdują się na stronie Kolegium pod linkiem:  
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych