Zakład Pedagogiki Rodziny

1.      Dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz - kierownik

2.       Dr Wiesław Matyskiewicz

3.       Dr Magda Urbańska

4.       Mgr Dominika Uberman - Kluz

5.       Dr Ewa Markowska - Gos - ½ etatu

 

 

Pracownicy Zakładu prowadzą badania, będące kontynuacją prac badawczych prowadzonych w ramach dotychczasowej Katedry Nauk o Rodzinie. W roku akad. 2018/2019 Katedra ta została przekształcona w Zakład Pedagogiki Rodziny. Głównym celem badań jest poznanie funkcjonowania rodziny we współczesnym społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem przemian jakie w nim zachodzą. Badania podejmowane są z perspektywy interdyscyplinarnej, uwzględniającej aspekt pedagogiczny, psychologiczny, historyczny, socjologiczny, prawny, etyczny i biomedyczny oraz kulturowy.

 

Współorganizacja konferencji naukowych:

Seminarium „Skazani na wykluczenie?! Sposoby przeciwdziałania marginalizacji”, seminarium zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Rzeszowski, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów 1 grudnia 2014 r.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Etyka - Rodzina - Społeczeństwo”, zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Opiekuńczej, Katedrę Nauk o Rodzinie, Katedrę Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytet w Preszowie, Rzeszów 20-21 maja 2015 r.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina - Kultura - Wychowanie. Współczesne tendencje i uwarunkowania”, zorganizowana przez Katedrę Nauk o Rodzinie, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Iwonicz
29-30 marca 2017 r.

 

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Wiarygodne oblicze Kościoła w Polsce 1050. Rocznica chrztu”, zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie, Katedrę Nauk o Rodzinie Wydziału Pedagogicznego UR, Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Komitet Teologii PAN Oddział w Lublinie, Wydział VI Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Rzeszów 21 kwietnia 2017 r.

 

Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi:

Dom Samotnej Matki w Rzeszowie

 

Przy Zakładzie Pedagogiki Rodziny prowadzony jest Punkt Mediacji dla studentów Wydziału Pedagogicznego.