Zakład Edukacji Literackiej Dziecka

1.        Dr hab. prof. UR Alicja Ungeheuer - Gołąb - kierownik

2.         Dr Alicja Kubik

3.         Dr Sławomira Pusz

Zakład istnieje od 2017 roku. Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu oscylują wokół takich zagadnień jak:

 • edukacja dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, również tego o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • badania nad literaturą dziecięcą (głównie dla dzieci do 12 roku życia), widzianą w szerokiej perspektywie jej związków z pedagogiką, psychologią, antropologią kultury;
 • obcowanie dziecka ze sztuką, zwłaszcza literaturą, teatrem i tańcem; 
 • problematyka przekładu intersemiotycznego;
 • literacka i językowa edukacja małego dziecka;
 • odbiór literatury przez małe dziecko;
 • terapeutyczne funkcje literatury dziecięcej;
 • badania nad rozwojem mowy i terapii mowy zaburzonej dziecka, świadomości logopedycznej rodziców dzieci z zaburzoną mową;
 • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu;
 • ryzyko dysleksji.

Ważniejsze publikacje z lat 2017/2018

 • A. Ungeheuer-Gołąb, Co robi rybak na dnie morza? O książce pt. Rybak na dnie morza z tekstem Agnieszki Taborskiej i ilustracjami Józefa Wilkonia [w:] Żywioły w literaturze dziecięcej. Woda pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Krystyny Zabawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017. 
 • A. Ungeheuer-Gołąb, Roksana Jędrzejewska-Wróbel w trzech odsłonach. O kreowaniu światów poprzez słowo i obraz, „Studia Poetica”. 239 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 2017, z. 5.
 • A. Ungeheuer-Gołąb, „Pomiędzy słowami” - o starym nowym wychowaniu przez poezję, „Filoteknos” 2017, nr 7.
 • A. Ungeheuer-Gołąb, Od „wolno ci” do wolności (rozważania o wychowaniu i literaturze dla dziecka), [w:] Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel, M. Kotkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 • A. Ungeheuer-Gołąb, Dziecko i śmierć. O poezji dziecięcej jako miejscu wspólnego przeżywania smutku [w:] Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, pod red. Katarzyny Slany Wydawnictwo SBP, Warszawa 2018.
 • A. Ungeheuer-Gołąb, Inny Ja. O zabawkach jako bohaterach utworów literackich dla dzieci, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2018, z. 13, nr 3(49).
 • A. Ungeheuer-Gołąb, Braciszek i siostrzyczka. O „tajnym pakcie” między rodzeństwem na przykładzie wybranych baśni, „Literatura Ludowa” 2018, nr 2.

 

Współpraca ze środowiskiem

 • współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie (oddziały dla dzieci i młodzieży), szczególnie z Filią nr 10;
 • współpraca ze Szkołą Podstawową nr 25 w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego między dyrekcją SP nr 25 a władzami Wydziału Pedagogicznego UR, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole (trwa od 2015 roku do dnia dzisiejszego).