Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych

1.      Dr hab. prof. UR Wojciech Walat - kierownik

2.       Dr Waldemar Lib

3.       Dr Bożena Maj - Tatsis

4.       Dr Marta Pytlak

5.       Dr Tomasz Warzocha

6.       Mgr Krystian Tuczyński

7.       Mgr Tomasz Warchoł

 

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych jest jedną z najmłodszych jednostek w strukturze Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego - powstał w październiku 2014 roku.

Działalność naukowa Zakładu skupia się na badaniach z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw funkcjonowania edukacji formalnej i nieformalnej w wymiarach: aksjologicznym, dydaktycznym, psychofizycznym, organizacyjnym i technologicznym, a w szczególności na:

  1. funkcjonowaniu architektonicznej przestrzeni edukacyjnej szkoły (w tym edukacyjnej przestrzeni wirtualnej);
  2. przemianach słownictwa technicznego i informatycznego uczniów szkół ogólnokształcących oraz słownictwa specjalistycznego uczniów szkół zawodowych;
  3. psychofizycznych uwarunkowaniach edukacji prozdrowotnej;
  4. prawidłowościach nauczania i uczenia się w szkole ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej;
  5. systemowym ujęciu informatycznego zarządzania edukacją;
  6. skutecznym i efektywnym wykorzystaniu dydaktycznych programów komputerowych z zakresu rzeczywistości rozszerzonej;
  7. wpływie technologii informacyjnych na przemiany kompetencji społecznych nauczycieli akademickich.