DR HAB. ANDRZEJ ŁUKASIK

profesor nadzwyczajny UR

w Zakładzie Psychologii

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

psychologia ewolucyjna, w szczególności w kontekście teorii historii życia (life history theory), psychologia związków romantycznych

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

magister - Uniwersytet Jagielloński,

doktor - Uniwersytet Jagielloński

doktor habilitowany - Instytut Psychologii PAN

kierownik Zakładu Psychologii, Wydział Pedagogiczny, UR

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Monografie

Łukasik A. (2007). Ewolucyjna psychologia umysłu. Rzeszów: Wydawnictwo UR.

Łukasik A. (2008). Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni.  Rzeszów: Wydawnictwo UR.

Łukasik A. (2015). Ewolucja - mózg - zachowania społeczne. Rzeszów: Wydawnictwo UR.

Kwiatkowska A. i Łukasik A. (2015). The small and big Deception: In psychology and evolutionary sciences perspective. Rzeszów: Wydawnictwo UR.

Łukasik A., Węgrzyn-Białogłowicz K., Englert-Bator A., (red.), (2017).

Women. Differences, Similarities, Rzeszów: Wydawnictwo UR (in press).

 

Artykuły/rozdziały

Artykuły/rozdziały

Łukasik, A. (2017). Ekologia strategii reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn. W: E. Mandal (red.). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki (s. 13-31). Warszawa: PWN.

Marzec M. & Łukasik A. (2017). Love Styles in the Context of Life History Theory. Polish Psychological Bulletin, vol. 48(2) 237-249, DOI - 10.1515/ppb-2017-0027.

Łukasik A. (2012). Psychologiczne i społeczne konsekwencje ewolucyjnego konfliktu rodzice-potomstwo, Psychologia Rozwojowa, 17, 1, 49-64.

Łukasik A., Rybak J., Marzec M. (2014). Ewolucja wspólnego wychowu u naczelnych, Psychologia Rozwojowa, 19, 2, 9-21.

Marzec M., Łukasik A. i Jastrzębski, J. (2014). Orientacja socjoseksualna a taktyki utrzymania partnera w związkach długotrwałych. Fides et Ratio, 20, 4, 196-221.

Łukasik A., Marzec M., Jastrzębski J. (2015). Prekultura - Kultura u zwierząt. Fides et Ratio, 24, 145-155.

Łukasik A. & Kwiatkowska A. (2015).The universality of deception in human and animal world. W: Kwiatkowska A., Łukasik A. (red.). The small and big Deception: In psychology and evolutionary sciences perspective. Wydawnictwo UR.

Łukasik A. & Marzec M. (2015). Altruism and deceit in social reciprocity: Evolutionary perspective. W: Kwiatkowska A., Łukasik A. (red.). The small and big Deception: In psychology and evolutionary sciences perspective. Wydawnictwo UR.

 

Teksty w recenzji:

Wojciech Pisula, Andrzej Łukasik, Rafał Kawa & Ewa Pisula, Exploratory analysis of the links among life history, reproductive strategy, autistic quotient, and quality of life.

Andrzej Łukasik, Ryszard Klamut & Jan Rybak, The Cooperative Breeding Questionnaire - Development and Initial Psychometric Properties.

Andrzej Łukasik, Anna Wołpiuk-Ochocińska & Dominik Borawski, Mediation effects of self-esteem and worldviews on the relationships between life history, coping strategies and stress.

 

 

Konferencje

Łukasik A., Ewolucyjny konflikt rodzice - potomstwo: społeczne i psychologiczne konsekwencje, XX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Kraków, 13-16 czerwca 2011.

Andrzej Łukasik, Magdalena Marzec, Wychów wspólny - ewolucja, konsekwencje. Kierunki zastosowań współczesnej psychologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 17.01.2014.

Marzec M., Łukasik A., Style miłości w kontekście teorii historii życia. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, 18-21.09. 2014.

Łukasik A., Marzec M., Przedwczesny wytrysk z perspektywy ewolucyjnej. I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Człowiek w ewolucyjnej perspektywie, Wrocław, 23-25.10.2014.

Rybak J., Łukasik A., The Cooperative Breeding Questionnaire. I Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Człowiek w ewolucyjnej perspektywie, Wrocław, 23-25.10.2014.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Men, Women. Differences, Similarities, Rzeszów, 18-19 maja 2016.

Członek Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Konferencji Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, Katowice 12-13 października 2016.

Wykład plenarny Ekologia strategii reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn, I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, Katowice 12-13 października 2016.

 

Granty

Narodowe Centrum Nauki, Wczesne doświadczenia społeczne a zmiany rozwojowe w perspektywie ewolucyjnej teorii życia (prof. dr hab. Wojciech Pisula, dr hab. Andrzej Łukasik, dr Rafał Kawa) (1.01.2012 - 31.12.2014).