Redaktorzy

Redaktor naczelny - dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski

Zastępca redaktora naczelnego - dr Zofia Frączek

 

Redaktorzy językowi:

Język polski:

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. prof. APS Sławomir Śniatkowski

 Język angielski:

Mgr Joanna Skowron (Uniwersytet Rzeszowski)

Mgr Joseph Ohimor (Uniwersytet Rzeszowski)

 

Redaktor statystyczny

dr Piotr Pusz

 

Opracowanie redakcyjne i korekta

Jolanta Dubiel