RECENZENCI I PROCEDURA RECENZOWANIA

RECENZENCI I PROCEDURA RECENZOWANIA

 

Recenzenci krajowi:

Prof. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Dr hab. Jadwiga Daszykowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Dr Beata Górnicka Uniwersytet Opolski, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Dr hab. Maciej Kołodziejski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Polska

Dr hab. Danuta Opozda, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

Dr hab. Małgorzata Przybysz - Zaremba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz - Winnicki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska

dr hab. Kazimierz Rędziński, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska

Prof. dr hab.  Mirosław Szymański, Uniwersytet Warszawski, Polska

Recenzenci zagraniczni:

Prof. PhDr. Beata Balogowa, Ph.D., Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Doc. Ph.Dr. Miroslav Chráska, Ph.D. , Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy

Prof. dr hab. Natalia Масzynska  Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina

Prof. PhD, Rusłan Postolowski, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym, Ukraina 

PaedDr. Jan Stebila, PhD., Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

Dr. hab., Prof. Rusłana Szeretiuk, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym, Ukraina

Doc. Ph.Dr. Viera Tomkova, Ph.D. Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja
PhD, Prof. Włodzimierz Witkalow, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym, Ukraina

PhD, Prof. Geogri Wenter, Uniwersytet w Nyiregyhaza, Węgry

Procedura recenzowania:

  1. Każda nadesłana publikacja podlega recenzji.
  2. Recenzję każdej publikacji wykonuje anonimowo dwóch niezależnych recenzentów z listy recenzentów spoza jednostki.
  3. Recenzję publikacji zagranicznej wykonuje przynajmniej jeden recenzent zagraniczny z listy recenzentów.
  4. Recenzja wykonywana jest na przeznaczonym do tego celu druku, który jest dostępny na stronie internetowej.
  5. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji.
  6. Druk recenzji zawiera oświadczenie recenzenta o braku konfliktu interesów.

Arkusze recenzji dostępne w zakładce - pliki do pobrania