Rada programowa

Przewodniczący Rady Programowej -   dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski,  Uniwersytet Rzeszowski, Polska

 

 

Członkowie:

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander, Krakowska Akademia im. A. M. Modrzewskiego, Polska

dr hab. prof. UR Krystyna Barłóg, Polska

Prof. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Prof. dr hab. Józefa Brągiel, Uniwersytet Opolski, Polska

Prof. dr hab. Sławomir Cudak, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska

Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz, Polska

dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek, Polska

dr hab. prof. UR Janusz Miąso, Polska

Prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

Prof. nadzw. dr hab. Aleksander Piecuch, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz - Winnicki, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

dr hab. prof. UR Marta Uberman, Polska

dr hab. prof. UR Alicja Ungeheuer - Gołąb, Polska

dr hab. prof. UR Marta Wrońska, Polska

 

Prof. Paed Dr. Vasil Gluchman, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Dr. Jürgen Hartwig, Uniwersytet w Bremie, Niemcy

Prof. Paed Dr. Alena Hašková, CSc., Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze,  Słowacja
Prof. dr hab. Dmytro Hertciuk, Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina

Prof. Paed Dr. Igor Kominarec, PhD.,  Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. Paed Dr. Jozef Liba PhD, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. Dr. Kas Mazurek, Uniwersity of  Lethbridge, Kanada

Prof. Dr. hab. Akademik, Mykoła Jewtuch, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Prof. Paed Dr. Jozef Pavelka, CSc., Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. dr hab. Jurii Pelekh, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym, Ukraina

Prof. dr hab. Iwan  Rusnak  Humanistyczna Akademia Pedagogiczna, Ukraina

Prof. dr hab. Piotr Sikorski Państwowa  Politechnika we Lwowie, Ukraina

Dr. Juan Ramón Soler Santaliestra, Uniwrersytet w Saragossie, Hiszpania

Prof. PhD. Istvan Schmercz, Uniwersytet w Nyiregyhaza, College of Nyiregyhaza, Wegry

Prof. Dr. Margaret Winzer, University of Lethbridge, Kanada