Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX wieku i w XXI wieku

Zdalna konferencja naukowa:

nt. Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX wieku i w XXI wieku

Termin: 19 - 20 I 2021 r.

Organizatorzy:

Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży

(w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

oraz

Katedra Badań Społecznych

(w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Zapraszamy do udziału w obradach.

W imieniu organizatorów

Dr hab. prof. UR Alicja Ungeheuer-Gołąb

 

Harmonogram konferencji naukowej