Sekcja Penitencjarna NKP

Sekcja Penitencjarna NKP Uniwersytetu Rzeszowskiego działa na Wydziale Pedagogicznym od 2004 roku przy Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej. Założycielem i opiekunem naukowym jest dr Monika Badowska-Hodyr.

 

Do Sekcji Penitencjarnej NKP UR należą studenci Pedagogiki resocjalizacyjnej, studiów zarówno I jak i II stopnia, zainteresowanych problemami współczesnej penitencjarystyki oraz pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Główne formy aktywności to: wizyty studyjne i warsztaty penitencjarne w zakładach karnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w Rzeszowie, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, penitencjarne obozy naukowe, spotkania i dyskusje z praktykami penitencjarnymi, aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz organizacja inicjatyw i projektów wspierających proces inkluzji społecznej. Celem podejmowanych działań jest poszerzenie wiedzy teoretycznej o praktyczną, niezbędną w obszarze projektowania oraz prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności, także zwalnianych z jednostek penitencjarnych, poznanie nowatorskich metod i sposobów skutecznej resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej. Ponadto prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki penitencjarnej i ich praktyczne zastosowanie.

Sekcja Penitencjarna NKP Uniwersytetu Rzeszowskiego koncentruje się na działaniach wspierających resocjalizację, bazując na poznanej teorii a także wykorzystując wiedzę penitencjarną w praktyce. Dotychczasowe, z perspektywy praktyki penitencjarnej, dokonania na przestrzeni 15 lat działalności to:

 • zorganizowanie 15 edycji Penitencjarnych Obozów Naukowych;
 • zorganizowanie 3 edycji Seminarium Penitencjarnego nt. „Za murami więzienia… Pedagogiczne, psychologiczne i prawne aspekty współczesnej penitencjarystyki i jej wymiar praktyczny”;
 • zorganizowanie wspólnie z osadzonymi 10 edycji przedstawień teatralnych dla dzieci osadzonych w ramach warsztatów resocjalizacji twórczej oraz dla uczniów szkół podstawowych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach wspierania procesu reintegracji społecznej osadzonych,
 • kilkadziesiąt wizyt studyjnych w jednostkach penitencjarnych na terenie pięciu Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej: rzeszowskim, wrocławskim, lubelskim, krakowskim i warszawskim.

 

 

 

Rok akademicki 2019/2020

Sekcja Penitencjarna NKP UR

 

Opiekun naukowy

dr Monika Badowska-Hodyr

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

tel. kom.: 796-777-318

e-mail: [email protected]

 

 

Zarząd Sekcji Penitencjarnej NKP UR

Przewodniczący - Magdalena Materna

tel. kom.: 883-558-820

e-mail: [email protected]

Sekretarze - Agata Domagalska, Dominika Łukaszewska

 

Członkowie Sekcji Penitencjarnej NKP UR

 1. BASARA Damian
 2. BOROWIK Karolina
 3. CABAJ Ewelina
 4. CZERWIŃSKA Oliwia
 5. CZERWONKA Anna
 6. DEC Zuzanna
 7. DOMAGALSKA Agata
 8. DOPART Gabriela
 9. DULIŃSKA Dagmara
 10. FALISZ Aleksandra
 11. FILIP Gabriela
 12. FIZ Karolina
 13. FLUDA Karolina
 14. GARGAŚ Magdalena
 15. GAWRON Klaudia
 16. GDULA Magdalena
 17. GNUS Iryna
 18. GÓRSKA Wiktoria
 19. GRABOWSKA Natalia
 20. JANUSZ Aleksandra
 21. KAPROŃ Sandra
 22. KAWA Janusz
 23. KOCOŁ Agnieszka
 24. KOPER Patrycja
 25. KOWALCZUK Marlena
 26. KOWALSKA Magdalena
 27. KUCAB Emilia
 28. KUTRZUBA Aleksandra
 29. LIS Ewelina
 30. LISIK Magdalena
 31. ŁOPATA Weronika
 32. ŁUKASZEWSKA Dominika
 33. MALAK Karolina
 34. MARKO Karina
 35. MARSZAŁEK Karol
 36. MATERNA Magdalena
 37. MAZONIK Klaudia
 38. MIĘKINA Joanna
 39. MORDASIEWICZ Joanna
 40. NASIEWICZ Melania
 41. OBŁOZA Gabriela
 42. PACHOŁEK Izabela
 43. PASTUSZEK Karolina
 44. PECKA Aleksandra
 45. PERYGA Magdalena
 46. PILAWA Wioletta
 47. PISZCZ Katarzyna
 48. PIWOWAR Kinga
 49. PLIZGA Adrianna
 50. PŁAZIAK Ewelina
 51. POPOWCZAK Sylwia
 52. SOCHACKA Marcelina
 53. STEMPAK Natalia
 54. SZAWAN Natalia
 55. SZCZERBA Gabriela
 56. SZUMLAŃSKA Patrycja
 57. ŚLIWA Natalia
 58. URBAN Patrycja
 59. ZAWIŚLAK Katarzyna
 60. ZIOŁO Natalia