Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych

KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW I PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

 

1.jpg [64.19 KB]

Opiekun: dr hab. Prof. UR Krystyna Barłóg

 

Zarząd koła:

Przewodniczący: Maciej Kokoszka 

Wiceprzewodniczący: Joanna Rogala

Sekretarz: Anna Dykas

Kronikarze: Karolina Cwynar, Kamila Patla , Justyna Bielańska

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Specjalnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 RZESZÓW

e-mail:

[email protected]

[email protected]

 

Misja koła:

Poznanie wielokontekstowości funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, metod i form pracy z osobami z niepełnosprawnością, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Cele:

 • Próba prowadzenia profesjonalnych badań naukowych,
 • Poznanie różnych obszarów funkcjonowania osób, a szczególnie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
 • Organizowanie konferencji, sympozjów naukowych, prezentacja badań naukowych prowadzonych przez koło,
 • Organizowanie spotkań, wykładów wybitnych profesorów oraz innych osób zajmujących się podejmowaną przez koło problematyką,
 • Poznanie metod i form pracy z osobami z niepełnosprawnością, a szczególnie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Nawiązanie współpracy z instytucjami, organizacjami stowarzyszeniami, specjalistami zajmującymi się pomocą dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparciem dla ich rodzin,
 • Organizowanie interesujących warsztatów dla studentów koła,
 • Organizowanie spotkań dla dzieci o zagrożonym rozwoju, ich rodziców i opiekunów,
 • Organizowanie spotkań dla rodziców, rodzin dzieci o zagrożonym rozwoju oraz ze specjalistami,
 • Wyjazdy studentów koła do innych ośrodków akademickich oraz do instytucji specjalistycznego wsparcia.
 • Nawiązanie kontaktu z innymi kołami naukowymi z innych uczelni, które podejmują podobną problematykę,
 • Integracja członków KNPiPS celem wymiany doświadczeń i poglądów,
 • Stała współpraca studentów KNPiPS z instytucjami pomocowymi oraz ze studentami z ograniczeniami sprawności,
 • Rozpowszechnianie wyników badań prowadzonych przez członków koła na konferencjach i sympozjach oraz publikacja uzyskanych wyników z badań w studenckich Zeszytach Naukowych i innych pracach pod redakcją.

 

Zadania:

Zadania zawierają się w następujących problemach badawczych:

 1. Rodzina jako system  wspomagania rozwoju i społecznego wsparcia.
 2. Między inkluzją a tendencjami do wykluczania.
 3. Poczucie sensu i jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodziny.
 4. Hierarchia wartości  oraz postawy wobec inkluzji osób wspomagających.
 5. Empatia w pomocowych oddziaływaniach wspomagających.
 6. Trajektoria cierpienia, postawy rodziców, rodzeństwa, dziadków wobec dziecka z niepełnosprawnością.
 7. Diagnoza dla rozwoju: diagnozowanie potencjałów, specjalnych potrzeb uczniów ze SPE.
 8. Metody i formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.
 9. Edukacja włączająca - wyzwaniem dla szkoły i przestrzeni wspomagającej.
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci o zagrożonym rozwoju.
 11. Wspomaganie rozwoju i odkrywanie predyspozycji do uzdolnień u dzieci.
 12. Wsparcie edukacyjne dzieci  ze SPE w szkole masowej.
 13. Gotowość szkół masowych do przyjęcia dzieci ze SPE.

 

Formy aktywności:

 • Wyjazdy do instytucji organizujących pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin,
 • Spotkania i dyskusje z osobami organizującymi pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin,
 • Zapraszanie teoretyków oraz praktyków zajmujących się działalnością terapeutyczną,
 • Organizowanie spotkań z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z ich rodzicami,
 • Prowadzenie badań naukowych: pilotażowych, monograficznych oraz empirycznych w zakresie oddziaływań terapeutyczno-diagnostycznych dotyczących dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Redagowanie publikacji, oraz publikowanie w studenckich czasopismach naukowych,
 • Współpraca z kołami naukowymi funkcjonującymi przy innych uczelniach,
 • Udział w konferencjach naukowych związanych z kanonem zainteresowań Koła Naukowego,
 • Realizacja grantów naukowych.

 

 

Lista członków:

 1. Klaudia Sabat-Zabłotni
 2. Janusz Kawa
 3. Dominika Szewc
 4. Katarzyna Ginalska-Połomska
 5. Ewelina Ginalska-Rak
 6. Maciej Kokoszka
 7. Ewa Materna
 8. Patrycja Ślusarczyk
 9. Mariola Rybka
 10. Klaudia Wantuch
 11. Agata Harłacz
 12. Justyna Bielańska
 13. Kamila Patla
 14. Karolina Cwynar
 15. Anna Dykas
 16. Katarzyna Dziedzic
 17. Wioleta Ćwikła
 18. Alicja Elglass
 19. Joanna Rogala

 

PROJEKTY BADAWCZE KOŁA: 

 1. Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej  szkoły  -2015 r.
 2. Szkoła przyjazna  dla  dzieci z niepełnosprawnością  -2015 r.
 3. Metody i formy pracy  z  dziećmi   i młodzieżą z niepełnosprawnością - 2016 r. 
 4. Poczucie sensu  i jakości życia młodzieży  z niepełnosprawnością  -2017 r.
 5. Między  integracją -inkluzją a normalizacją  -2017r.
 6. Bariery  czy zmiana? Proces inkluzji w perspektywie  edukacyjnej  i społecznej  -2018 r.

 

PUBLIKACJE   KOŁA : 2017 - 2018

 1. Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły , red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, 2017, s. 185.
 2. Alicja Kurasz, Katechizacja i przygotowanie do sakramentów dzieci z autyzmem (w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 48-57.
 3. Natalia Kwoka (2017) Adaptacja uczniów z autyzmem do warunków szkoły masowej w opinii nauczycieli i wychowawców (w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 81-87.
 4. Monika Głód (2017) Problemy z komunikacją u dziecka z autyzmem i możliwości terapii (w)

Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkołyred. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 102 - 108.

 1. Karolina Kapica (2017) Współpraca rodziców dzieci z autyzmem z terapeutami (w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 140 - 154.
 2. Karolina Kapica (2017) Stereotypy społeczne wobec dzieci z autyzmem, (w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 166-183.
 3. K. Barłóg, Dominika Karcz, Janusz Kawa, Klaudia Sabat - Zabłotni (2017) Szkoła wspierająca dzieci z niepełnosprawnością, Wyd. UR Rzeszów, s. 123.
 4. Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg. Wyd. UR Rzeszów, s. 210.
 5. Klaudia Sabat-Zabłotni (2017) Biblioterapia kobiet ofiar przemocy (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 56- 63.
 6. Katarzyna Ginalska- Połomska, Ewelina Ginalska- Rak (2017)Praca z dzieckiem autystycznym. Metoda krakowska (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych- perspektywa- life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 77- 87.
 7. Natalia Kwoka ( 2017) Metoda Ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - od tradycji ku współczesności (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 88- 94.
 8. Janusz Kawa (2017) Metody pracy z uczniem zdolnym (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 95-108.
 9. Aleksandra Warcaba, Gabriela Nagórna (2017) Metoda Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 121-130.
 10. Karolina Bieniarz, Alicja Eglass, Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 131- 140.
 11. Dominka Gołąb, Dominika Szczepanik (2017) Terapia plastyczna w procesie wspomagania rozwoju komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 143-152.
 12. Dominika Karcz, Karolina Nowak, Muzykoterapia - wspomaganie terapii poprzez dzwięk i muzykę (w) Metody i formy w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 153-161.
 13. Barbara Maciąg -Bebło, Justyna Michalewska (2017) Metoda Dennisona jako metoda wspomagająca rozwój dziecka z niepełnosprawnością wieloraką (w) Metody i formy w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 162-172.
 14. Monika Godos, Barbara Szetela, Izabela Zajdel (2017) Rola rodziców wychowaniu dziecka z wadą słuchu (w) Metody i formy w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 195 - 205.

 

Osiągnięcia Koła

 • Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie StRuNa w kategorii „Koło Naukowe Roku 2016”
 • I nagroda dla dr hab. prof. nadzw. UR Krystyny Barłóg w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2016;
 • III nagroda MNiSW dla Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych w Konkursie StRuNa w kategorii: KOŁO NAUKOWE ROKU 2017.