Zakład Ustrojów Państw Europejskich

DEPARTMENT OF POLITICAL SYSTEMS OF EUROPEAN STATES

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab.
prof. UR

Viktoriya Serzhanova

Kierownik Zakładu

Pt. (Fri)

1800-1930

114A

1538

[email protected] 

dr

Krystian Nowak

adiunkt

Pt. (Fri)

1800-1930

114B

1539

[email protected] 

dr

Jan Plis

adiunkt

Pt. (Fri)

1000-1130

114B

1539

[email protected]

mgr Adrianna Kimla asystent

Pon. (Mon)

1645-1815

114B 1539

[email protected]