Zakład Prawa Rzymskiego

DEPARTMENT OF ROMAN LAW

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab. prof. UR

Piotr Steczkowski

Kierownik Zakładu

Pt. (Fri)

930-1100

8 Ofiar Getta

 

[email protected]  

dr hab. prof. UR

Renata Świrgoń-Skok

prof. UR

Pt. (Fri)

1000-1130

31

2085

[email protected]

dr

Elżbieta Ejankowska

adiunkt

Pt. (Fri)

815-945

36

Ofiar Getta

2096

[email protected] 

dr

Wojciech J. Kosior

adiunkt

Pon. (Mon)

1400-1500

1630-1700

36

Ofiar Getta

2096

[email protected]

Publikacje naukowe