Zakład Prawa Policyjnego

DEPARTMENT OF POLICE LAW

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr Bogdan Jaworski Kierownik Zakładu

Wt. (Tue)

930-1100

105 1556 [email protected]

prof.
dr hab.

Stanisław Pieprzny

Profesor

Pon. (Mon)

900-1030

104

1558

[email protected]

dr

Artur Mazurkiewicz

adiunkt

Śr. (Wed)

1430-1600

105

1556

[email protected] 

mgr

Karol Hermanowski

asystent

Wt. (Tue)

1445-1615

Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. w godzinach 9:00-10:30 w p. 214.

123

1508

[email protected]

Publikacje naukowe