Zakład Prawa Policyjnego

DEPARTMENT OF POLICE LAW

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr Bogdan Jaworski Kierownik Zakładu

Wt. (Tue)

900-1030

105 1556

[email protected]

prof.
dr hab.

Stanisław Pieprzny

Profesor

Pon. (Mon)

900-1030

104

1558

[email protected] 

dr

Artur Mazurkiewicz

adiunkt

Pt. (Fri)

1330-1500

105

1556

[email protected] 

mgr

Karol Hermanowski

asystent

Śr. (Wed)

800-930 

123

1508

[email protected] 

Publikacje naukowe