Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab.  prof. UR Lidia Brodowski Kierownik Zakładu

Czw. (Thu)

945-1115

119 1531

[email protected]

dr hab.  prof. UR

Elżbieta Dynia

prof. UR

Wt. (Tue)

1130-1300

117

1530

[email protected] 

dr hab.  prof. UR

Dagmara Kuźniar

Prof. UR

Czw. (Thu)

1300-1430

118

1561 

 [email protected]

dr Anna Marcisz-Dynia adiunkt

Pt. (Fri)

1600-1730

 

118 1561

[email protected]

mgr

Sabina Kubas

asystent

Wt. (Tue)

1050-1220

16

1559

[email protected] 

mgr Marek Podraza asystent

Wt. (Tue)

800-930

16 1559 [email protected]

Publikacje naukowe