Zakład Prawa Gospodarczego

DEPARTMENT OF ECONOMIC LAW

Strona własna Zakładu: https://zphigur.wixsite.com/zphig

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab. prof. UR

Jan Olszewski

Kierownik Zakładu

Czw. (Thu)

1500-1630

203

1540

[email protected]

dr

Beata Sagan

adiunkt

Wt. (Tue)

1215-1345

109

1541

 

[email protected]

 

mgr

Rajmund Stapiński

asystent

Śr. (Wed)

1130-1330

15

1564

[email protected]

mgr

Oskar Bróż

asystent

 

Pt. (Fri)

800-930

15

1564

[email protected] 

Publikacje naukowe