Zakład Prawa Finansowego

DEPARTMENT OF FINANCIAL LAW

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab. prof. UR

Elżbieta Feret

Kierownik Zakładu

Dyżur Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych

Wt. (Tue)

1130-1230

206

1515

 

 

 

Dyżur dydaktyczny

(Office Hours for Students)

Wt. (Tue)

1000-1130

215

1532

[email protected]

dr hab. prof. UR

Maria Bujnakova

prof. UR

11.03.br.

08.04.br.

06.05.br.

03.06.br.

Śr. (Wed)

1230-1400

 120

 

[email protected]

dr

Paweł Majka

adiunkt

Dyżur
Zastępcy Dyrektora INP

Pon. (Mon)

900-1000

218

1504

 

Dyżur dydaktyczny

(Office Hours for Students)

Pon. (Mon)

1000-1130

218

1504

[email protected]

dr Anna Wójtowicz-Dawid adiunkt

Pon. (Mon)

800-930

215 1532

[email protected]l

dr

Marta Sagan

asystent

Pon. (Mon)

800-930 

215

1532

[email protected]

mgr

Joanna Łubina

asystent

Pon. (Mon)

1000-1130

215

1532

[email protected]

Publikacje naukowe