Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki

LABORATORY OF CRIMINOLOGY AND FORENSIC SCIENCE

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr

Dorota Semków

Kierownik Pracowni

Dyżur
Zastępcy Dyrektora INP

Pon. (Mon)

930-1030

217

1502

 

Dyżur dydaktyczny

(Office Hours for Students)

Pon. (Mon)

1315-1445 

 

217

 

1502

[email protected]

dr

Karol Bajda

adiunkt

Pon. (Mon)

1315-1445

21-22

Ofiar Getta

 

[email protected]

Publikacje naukowe