Pozostali Pracownicy Instytutu

Pracownik Dydaktyczny INP

dr hab. Aleksander Piecuch, prof. UR
bud. A0, skrzydło B2, pok 371
tel: 17 851 86 34
e-mail: [email protected]