Instytut Nauk Prawnych

ul. Grunwaldzka 13
35-068 Rzeszów

tel. 17 872 15 15
e-mail: [email protected]

Portiernia budynku C3 - tel. 17 872 15 25

DZIEKANAT - SEKCJA TOKU STUDIÓW

PRAWO - studia stacjonarne

 tel. (17) 872 - 1507

PRAWO - studia niestacjonarne

ADMINISTRACJA - st. I stopnia (niestacjonarne) i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 tel. (17) 872 - 1509
ADMINISTRACJA - st. I stopnia stacjonarne  tel. (17) 872 - 1522

 

Sekretariat Dyrektora Instytutu

Godziny otwarcia 8:00-13:00

Starszy referent administracyjny

mgr Dominika Nowak

pok. 205

tel. (0-17) 872 15 15

e-mail: [email protected]

 

Starszy specjalista ds. administracyjnych

mgr Małgorzata Kosik

pok. 207

tel. (0-17) 872 15 03

email: [email protected]

 

Samodzielny referent inżynieryjno-techniczny

mgr Piotr Tadla

pok. 17

tel. (0-17) 872 15 16

e- mail: [email protected]

 

Specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Antoni Daszykowski

pok. 17

tel. (0-17) 872 15 63

e-mail: [email protected]l