Skład Rady Instytutu Nauk Prawnych

Dyrektor Instytutu

dr hab. Renata Świrgoń- Skok, prof. UR

Zastępcy Dyrektora Instytutu

dr Aneta Kowalczyk, prof. UR

dr  hab. Grzegorz Maroń, prof. UR

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Stanisław  Sagan
prof. dr hab. Elżbieta Ura
prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka   
dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR 
dr hab. Lidia Brodowski, prof. UR
dr hab. Maria  Bujnakova, prof. UR
dr hab. Gabriela Dobrovicova, prof. UR
dr hab. Elżbieta Dynia, prof. UR
dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
dr hab. Anna Golonka, prof. UR
dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR
dr hab. Monika Klejnowska, prof. UR
dr hab. Anna Kościółek, prof. UR 
dr hab. Dagmara Kuźniar, prof. UR
dr hab. Artur Łuszczyński, prof. UR
dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. UR
dr hab. Aleksander Piecuch, prof. UR
dr hab. Jerzy Plis, prof. UR
dr hab. Viktoriya Serzhanova, prof. UR  
dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR   
ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR 
dr hab. Beata Stępień - Załucka, prof. UR
dr hab. Roman Uliasz, prof. UR  
ks. dr hab. Władysław Wlaźlak, prof. UR 
dr Karol Bajda
dr Agata Barczewska- Dziobek   
dr Katarzyna Czeszejko-Sochacka
dr  Dorota Habrat 
dr Konrad Kędzierski 
dr Jakub Łukasiewicz
dr Paweł Majka
dr Anna Marcisz -Dynia
dr   Marcin Niemczyk
dr Dorota Semków    
dr  Katarzyna Szwed 
mgr Karol Hermanowski
mgr Rajmund Stapiński

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

mgr Antoni Daszykowski
mgr Piotr Tadla