Zakład Stosunków Międzynarodowych

     Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. W ramach pierwszego z wymienionych obszarów działalność naukowa pracowników Zakładu koncentruje się na instytucjonalno-prawnych i praktycznych aspektach polityki zagranicznej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w tej mierze w Europie Środkowej i Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych ogniskuje się wokół badań nad zidentyfikowaniem podstawowych problemów i barier związanych z funkcjonowaniem mniejszości narodowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w Republice Słowacji oraz w Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeci z obszarów badawczych dotyczący bezpieczeństwa koncentruje działalność pracowników Zakładu na rozpoznawaniu czynników niosących destabilizację współczesnym społeczeństwom zarówno na poziomie państwowym jak i regionalnym.

Pracownik

Dane kontaktowe

Kierownik
dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

pokój nr 316
telefon: 17 872 11 59
e-mail: [email protected]

dr Arkadiusz Machniak

pokój nr 317
telefon: 17 872 11 64
e-mail: [email protected]

dr Mira Malczyńska-Biały

pokój nr 317
telefon: 17 872 11 64
e-mail: [email protected]

dr Grzegorz Pawlikowski

pokój nr 317
telefon: 17 872 11 64
e-mail: [email protected]

dr Robert Zapart

pokój nr 316
telefon: 17 872 11 59
e-mail: [email protected]