Zakład Bezpieczeństwa Narodowego i Wewnętrznego

Kierownik:
dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR

pokój 330
telefon: 

dr inż. Maciej Milczanowski

pokój 333
telefon: 
e-mail: [email protected]
dr Mariusz Skiba pokój 333
telefon: 
e-mail: [email protected]

dr Robert Zapart

pokój nr 330
telefon: 
e-mail: [email protected]