Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

     Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami. Równoległym polem badawczym są problemy samorządu terytorialnego w Polsce, przede wszystkim w zakresie prowadzonej polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Efekty realizacji wymienionych polityk, ale również jej instrumenty, takie jak zarządzanie wielopasmowe i wielopodmiotowe, stanowią przedmiot zainteresowania członków Zakładu. Tak zakreślony zakres przedmiotowy badań dopełniają analizy porównawcze systemów samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych oraz instytucji demokracji bezpośredniej.

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr Bogusław Kotarba 

pokój nr 321
telefon: 17 872 11 63
e-mail: [email protected]

Czwartek: 12:00-13:30

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

pokój nr 319
telefon: 17 872 11 22
e-mail: [email protected], [email protected]

Środa:16:30-17:30
Czwartek:12:00-13:00

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

pokój nr 320
telefon: 17 872 11 70
e-mail: [email protected]

Czwartek: 12:00-13:30

dr Anna Kołomycew

pokój nr 321
telefon: 17 872 11 63
e-mail: [email protected]

 Środa: 11:30-13:00

mgr Dominik Boratyn

pokój nr 320
telefon: 17 872 11 70
e-mail: [email protected]

Czwartek: 8:30-10:00