Skład Rady Instytutu Nauk o Polityce

 

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Paweł Kuca

Pracownicy naukowi

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR

dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

dr hab. Przemysław Maj, prof. UR

dr Katarzyna Cwynar

dr Anna Kołomycew

dr Mira Malczyńska-Biały

dr Grzegorz Pawlikowski

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

mgr Magdalena Barłoga

 

Regulamin Rady Instytutu Nauk o Polityce