Katedra Polityki Gospodarczej

Kierownik

prof. dr hab. Adam Czudec

Liczba pracowników

10 osób

Dane kontaktowe

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Gospodarczej
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów 
e-mail: [email protected]

Sekretariat: mgr inż. Teresa Jucha