Katedra Ekonomiki i Zarządzania

Kierownik katedry
dr hab. prof. UR Mariola Grzebyk

Liczba pracowników: 8

Adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomiki i Zarządzania
ul. M. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów

Sekretariat: 
mgr inż. Teresa Jucha

Tel. +48 17 872 16 85

Historia Katedry 

Katedra Ekonomiki i Zarządzania została powołana decyzją Rady Wydziału Ekonomii w dniu 11.10.2007 r. na bazie Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw.