Rekrutacja

 

Informujemy, że planowane rozpoczęcie Kursu szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej planowane jest na II połowę października. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny. Ilość osób ograniczona.

 

Koszt kursu: 3200,00 zł. 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: [email protected]

Podanie na Kurs szkolenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej znajduje się poniżej.

 

   Szkolenie obejmuje 265 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe). Program składa się z 12 modułów stanowiących minimum programowe szkolenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 - par.2 p 1-12). Program został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaś jego zgoda na prowadzenie szkolenia podpisana została w dniu 7 marca 2013r.

 

   Zjazdy odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym. Do 2 terminów sobotnio-niedzielnych dołączone są piątki z uwagi na realizację objętych programem wizyt studyjnych w instytucjach pomocy społecznej.

   

   Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed Komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej IS. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła szkolenie zawierające minimum programowe, napisała pracę dyplomową oraz uzyskała jej pozytywną pisemną ocenę.