Rada Instytutu

   Rada Instytutu to: dyrekcja, samodzielni pracownicy naukowi, przedstawiciele pozostałych pracowników naukowych, przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, przedstawiciele doktorantów oraz przedstawiciele studentów.  


Skład Rady Instytutu Nauk Socjologicznych UR

 1. ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak
 2. prof. dr hab. Sergij Trojan
 3. prof. dr hab. Jan Róg
 4. prof. dr hab. Jolanta Szempruch
 5. dr hab. prof. UR Beata Szluz
 6. dr hab. prof. UR Maciej Gitling
 7. dr hab. prof. UR Krystyna Leśniak-Moczuk
 8. dr hab. prof. UR Arkadiusz Tuziak
 9. dr hab. prof. UR Krzysztof Malicki
 10. dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR
 11. dr Hubert Kotarski
 12. dr Marek Motyka
 13. dr Anna Witkowska-Paleń
 14. dr Krzysztof Piróg
 15. dr Dorota Rynkowska