Regulaminy, stypendia

Więcej informacji w linkach:

 

   Uwaga! Doktoranci II-IV roku - Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej do Kierowników Studiów Doktoranckich w terminie do dnia 30 października. Doktorant ma obowiązek wypełnić wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. W celu elektronicznego wypełnienia wniosku potrzebna jest legitymacja doktoranta. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej. Doktoranci I roku składają wniosek w formie papierowej.

 

Regulaminy do pobrania poniżej: