Kierownik studiów doktorskich

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. Beata Szluz, prof. UR

Dyżur: Czwartek, godz. 8.00-08.30 i 14:30-15:30, pokój 329

Telefon: (+48) 178721341, (+48) 178721330

E-mail: [email protected]

 

   Wydział Socjologiczno-Historyczny, w skład którego wchodzi Instytut Socjologii, posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. W Instytucie Socjologii prowadzone  są  4-letnie studia doktoranckie   w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.

 

Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają:

- uzyskanie zaawansowanej wiedzy w zakresie socjologii,

- przygotowanie do samodzielnej działalności badawczej i twórczej,

- przygotowanie do egzaminów doktorskich,

- przygotowanie rozprawy doktorskiej,

- uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

   Oferta kształcenia na studiach III stopnia w ramach studiów doktoranckich, skierowana  jest  do  osób,  które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu socjologii z perspektywy nauk  społecznych i humanistycznych. Studia przygotowują do realizacji projektu badawczego, którego rezultatem będzie rozprawa doktorska. Absolwentom studiów, po pomyślnej obronie pracy doktorskiej nadawany jest stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki społeczne w zakresie socjologii. Seminarium doktoranckie prowadzone jest przez samodzielnych pracowników Instytutu Socjologii, którzy pełnią funkcję opiekunów naukowych oraz promotorów.