Przypominamy, że wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie stypendium doktoranckiego należy złożyć do dnia 30.10.2020 r. w Biurze Kolegium Nauk Społecznych, al. mjr. W. Kopisto 2a (Budynek A2), pok. 107.

Jednocześnie informujemy, że wnioski wraz załącznikami można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Biura Kolegium Nauk Społecznych. Wniosek należy przed złożeniem zarejestrować w Wirtualnej Uczelni.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.

Wnioski proszę przesłać na adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Biuro Kolegium Nauk Społecznych
al. mjr. W. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów
Pok.107

Stypendium doktoranckie

Zwiększenie stypendium doktoranckiego