INFORMACJA  DLA STUDENTÓW 

PRZYSTĘPUJĄCYCH  DO  EGZAMINU DYPLOMOWEGO (INŻYNIERSKIEGO/LICENCJACKIEGO/MAGISTERSKIEGO)

 W KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

 

Szczegółowe wytyczne oraz informacje na temat przeprowadzania egzaminów dyplomowych (oświadczenie studenta, instrukcja przeprowadzania egzaminu dyplomowego) zawarte są w Zarządzeniu nr 61/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 maja 2020 roku

Zarządzenie w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz ustalenia szczegółowych zasad zakończenia semestru letniego 2019/2020

Aktualne wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych oraz wzór strony tytułowej pracy są umieszczone na stronie internetowej Kolegium Nauk Przyrodniczych w zakładce: student/kierunek studiów/egzaminy i prace dyplomowe/proces dyplomowania.

Informacje w sprawie procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim znajdują się w Zarządzeniu nr 61/2018  Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim.pdf

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami i zastosowanie się do wytycznych.