INFORMACJA  DLA STUDENTÓW 

PRZYSTĘPUJĄCYCH  DO  EGZAMINU DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO/MAGISTERSKIEGO)

W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020 W KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

 

Szczegółowe wytyczne oraz informacje na temat przeprowadzania egzaminów dyplomowych (oświadczenie studenta, instrukcja przeprowadzania egzaminu dyplomowego) zawarte są w Zarządzeniu nr 61/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 maja 2020 roku

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/zarzadzenie-w-sprawie-zmian-w--organizacji-roku--akademickiego-20192020-na-uniwersytecie-rzeszowskim-oraz-ustalenia-szcz,25144

Aktualne wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych oraz wzór strony tytułowej pracy są umieszczone na stronie internetowej Kolegium Nauk Przyrodniczych w zakładce: student/kierunek studiów/egzaminy i prace dyplomowe/proces dyplomowania.

Informacje w sprawie procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim znajdują się w Zarządzeniu nr 61/2018  Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/3/10/3326dd18cbbb4e8eb5f5e89666e10bbe/ZARZĄDZENIE%20NR%2061.pdf

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami i zastosowanie się do wytycznych.